Không dùng phép chia ,hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2,cho 5 :813, 264,736,6547

Question

Không dùng phép chia ,hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2,cho 5 :813, 264,736,6547

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-09-22T14:45:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:46:20+00:00

  Đáp án:

  Số 264 chia hết cho 2 ( dư 0) ,khi chia cho 5 dư 4

  Số 813 chia 2 dư 1 ,khi chia cho 5 dư 3

  Số 736 chia hết cho 2 (dư 0) ,khi chia cho 5 due 1

  Số 6547 chia 2 dư 1,khi chia cho 5 dư 2

  Giải thích các bước giải:

  Dựa vài dấu hiệu chia hết

  Chia hết cho 2 thì số tận cùng phải là số chẵn

  Chia hết cho 5 thì số tận cùng phải là 0 hoặc 5

  0
  2021-09-22T14:46:33+00:00

  + 813/2 dư1

  813/5 dư3

  + 264/2 dư 0

  264/5 dư 4

  + 736/2 dư0

  736/5 dư 1

  + 6547/2 dư1

  6547/5 dư2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )