Không khí bao gồm những thành phần nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ của không khí?

Question

Không khí bao gồm những thành phần nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ của không khí?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-14T20:37:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T20:39:00+00:00

  Thành phần không khí trên Trái Đất:
  – Khí Nitơ ( 78%)
  – Khí Oxi (21%)
  – Hơi nước và các khí khác (1%)

  – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí :

  + Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.

  + Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.

  + Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ

  0
  2021-09-14T20:39:17+00:00

  không khí gồm khí ni-tơ và khí ô-xi. Ngoài ra còn có khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,…

  ni tơ chiếm 78 % không khí oxi chiếm 21 % các khí khác là 1 %

  thay đổi dựa vào việc ở xa hay gần biển

  thay đổi tùy theo độ cao

  thay đổi tùy theo vĩ độ

  ngoài ra còn biến đổi do bị ô nhiểm môi trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )