Không khí trong xi lanh có thể tích là 0,8m³ và áp suất là p=1,5.105N/m². Do được đun nóng đẳng áp không khí nóng thêm 150 độ C và thực hiện một công

Question

Không khí trong xi lanh có thể tích là 0,8m³ và áp suất là p=1,5.105N/m². Do được đun nóng đẳng áp không khí nóng thêm 150 độ C và thực hiện một công A=75kJ đẩy pittong
a.biết nội năng khối khí nóng thêm 150J . tính nhiệt lượng đã truyền cho khối khí?
b. tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí?

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-20T07:02:58+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:04:03+00:00

  Đáp án:

  a. 225000J

  b. $T=240^{o}K$  

  Giải thích các bước giải:

  ( nội năng tăng 150kJ bạn nhé, không phải 150J )

  a. Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí là:

  \[\Delta U = Q + A \Rightarrow Q = \Delta U – A = 150 – \left( { – 75} \right) = 225kJ\]

  b. Thể tích lúc sau của vật là:

  \[\begin{array}{l}
  A =  – p\Delta V\\
   \Leftrightarrow  – 75000 =  – 1,{5.10^5}.\left( {V’ – 0,8} \right)\\
   \Leftrightarrow V’ = 1,3{m^3}
  \end{array}\]

  ÁP dụng phương trình đẳng áp:

  \[\frac{{V’}}{{T’}} = \frac{V}{T} \Leftrightarrow \frac{{1,3}}{{T + 150}} = \frac{{0,8}}{T} \Rightarrow T = {240^o}K\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )