Không khí trong thành phố và làng quê khác nhau như thế nào?

Question

Không khí trong thành phố và làng quê khác nhau như thế nào?

in progress 0
Claire 15 phút 2021-09-07T10:14:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:16:01+00:00

    +Không khí trong thành phố :Không khí thành phố thường có nhiều vi khuẩn, vi trùng gây bệnh hơn ở nông thôn, bởi vì trong thành phố mật độ dân cao, trao đổi hàng hoá nhiều, sản xuất và xây dựng phát triển, tạo ra lượng rác lớn, phân tán, khó thu gom kịp thời, gây ô nhiễm môi trường. Người từ các vùng khác nhau qua lại nhiều, mang mầm bệnh từ nhiều nơi đến. Không khí lưu thông kém vì vướng nhà cao tầng, cũng tạo cơ hội cho vi trùng gây bệnh tập trung và tồn tại lâu hơn.

    +Không khí làng quê :làng quê nông thôn sẽ thấy dân cư không  đông đúc như thành phố, trong làng ít thấy xe cộ,khói bụi cuộc sống ít ô nhiễm hơn .

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )