( Không tính Denta) Tìm tham số M để các phương trinh sau có 2 nghiệm phân biệt a, (2x+1)^2 – 2m+1 = 0 b,(2x-1)(x+m-1) = 0

Question

( Không tính Denta) Tìm tham số M để các phương trinh sau có 2 nghiệm phân biệt
a, (2x+1)^2 – 2m+1 = 0
b,(2x-1)(x+m-1) = 0

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-05T11:36:00+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:37:45+00:00

  Để pt có no thì denta lớn hơn hoặc bằng k rồi giải ra

  0
  2021-10-05T11:37:52+00:00

  a) $(2x+1)^2 = 2m-1$

  De co 2 nghiem phan biet thi $2m-1 \neq 0$ va $2m-1 \geq 0$. Vay de co 2 nghiem pbiet thi $2m-1>0$ hay $m > 1/2$.

  b) $(2x-1)(x+m-1)=0$

  Ptrinh da co mot nghiem la x=1/2. Vay de ptrinh co 2 nghiem pbiet thi x+m-1=0 ko nhan 1/2 la nghiem, tuc la $1/2 + m-1 \neq 0$ hay $m \neq 1/2$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )