khong tinh tong , hay chuyen tong sau thanh tich cua hai thua so:24,24+28,28+48,48

Question

khong tinh tong , hay chuyen tong sau thanh tich cua hai thua so:24,24+28,28+48,48

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-08-18T16:57:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:58:30+00:00

       24,24 + 28,28 + 48,48

  = 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12

  = 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 ) 

  = 4 x 25,25

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-08-18T16:58:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `24,24+28,28+48,48`

  `=1,01xx24+1,01xx28+1,01xx48`

  `=1,01xx(24+28+48)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )