KHỔNG TỬ LÀ AI ? hãy nêu xuất thân và gia đình vạn lý trường thành ở đâu và nêu cấu tạo ?

Question

KHỔNG TỬ LÀ AI ? hãy nêu xuất thân và gia đình
vạn lý trường thành ở đâu và nêu cấu tạo ?

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-16T14:35:05+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T14:36:45+00:00

    Khổng Tử là Khổng Khâu tự Trọng Ni. Ông được là một nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất ở Á Đông.

    Vạn lý trường thành ở Trung Quốc

    Cấu tạo : Có 1 phần hào dài 359 km, phần bức tường dài 6.259 km,  và phần lá chắn tự nhiên, sông dài 2.232 km.  Chiều cao trung bình tường là 7m , mặt trên  rộng trung bình 5-6m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )