Khử 24 g hỗn hợp fe2o3 và cho bằng co, thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại A. Tính khối lượng mỗi kim loại thu được B.tính thể tích co(đktc) vần dùn

Question

Khử 24 g hỗn hợp fe2o3 và cho bằng co, thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại
A. Tính khối lượng mỗi kim loại thu được
B.tính thể tích co(đktc) vần dùng cho sự khử hỗn hợp trên
C.trình bày phương pháp vật lí và phương pháp hóa học để tách kim loại cu ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng. Viết phương trình hóa học của phản ứng

in progress 0
Sadie 9 phút 2021-10-06T02:23:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:25:27+00:00

  Đáp án:

   a) 6,4g và 11,2 g

  b) 8,96l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  F{e_2}{O_3} + 3CO \to 2Fe + 3C{O_2}\\
  CuO + CO \to Cu + C{O_2}\\
  hh:F{e_2}{O_3}(a\,mol),CuO(b\,mol)\\
  160a + 80b = 24\\
  56 \times 2a + 64b = 17,6\\
   \Rightarrow a = b = 0,1\,mol\\
  mCu = n \times M = 0,1 \times 64 = 6,4g\\
  mFe = 17,6 – 6,4 = 11,2g\\
  b)\\
  nCO = 0,1 \times 3 + 0,1 = 0,4\,mol\\
  VCO = n \times 22,4 = 0,4 \times 22,4 = 8,96l
  \end{array}\)

  c)

  Cho hh kim loại đi qua dd HCl thu được Cu không phản ứng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )