Khử hoàn toàn 16,2 gam kẽm (II) oxit bằng một lượng khí hidro vừa đủ thì thu được m gam kim loại kẽm. Giá trị của m là

Question

Khử hoàn toàn 16,2 gam kẽm (II) oxit bằng một lượng khí hidro vừa đủ thì thu được m gam kim loại kẽm. Giá trị của m là

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-03T23:51:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:53:13+00:00

  Đáp án:

   m=13

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  ZnO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Zn + {H_2}O\\
  {n_{ZnO}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{16,2}}{{81}} = 0,2\,mol\\
  {n_{Zn}} = {n_{ZnO}} = 0,2\,mol\\
  {m_{Zn}} = n \times M = 0,2 \times 65 = 13g \Rightarrow m = 13
  \end{array}\)

  0
  2021-08-03T23:53:16+00:00

  $ZnO$ + $H_{2}$ $-t*->$ $Zn$ + $H_{2}O$

  Có : $n_{ZnO}$ = $\frac{m_{ZnO}}{M_{ZnO}}$ = $\frac{16,2}{65 + 16 }$ = $0,2 mol$

  Theo PTHH ta có  : $n_{Zn}$ = $n_{ZnO}$ = $0,2 mol $

  Có : $m_{Zn}$ =$n_{Zn}$ . $M_{Zn}$ = $0,2 . 65$ = $ 13G$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )