khử hoàn toàn 24 gam H2 gồm fexOy và CuO bằng khí H2 dư ở nhiệt độ thích hợp sau phản ứng thu được 17,6 g H2 hai kim loại trong đó fe lớn hơn Cu 4,8g.

Question

khử hoàn toàn 24 gam H2 gồm fexOy và CuO bằng khí H2 dư ở nhiệt độ thích hợp sau phản ứng thu được 17,6 g H2 hai kim loại trong đó fe lớn hơn Cu 4,8g.tim FexOy

in progress 0
Audrey 3 phút 2021-09-15T10:53:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:54:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{Fe} = a(mol) ; n_{Cu} = b(mol)$
  Ta có :

  $56a – 64b = 4,8$
  $56a + 64b = 17,6$

  $\to a = 0,2 ; b = 0,1$

  $Fe_xO_y + yH_2 \xrightarrow{t^o} xFe + yH_2O$
  $CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O$
  Theo PTHH :

  $n_{CuO} = n_{Cu} = 0,1(mol)$

  $n_{Fe_xO_y} = \dfrac{n_{Fe}}{x} = \dfrac{0,2}{x}(mol)$
  $\to m_{hh} = 0,1.80 + \dfrac{0,2}{x}(56x + 16y) = 24$
  $\to \dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}$
  Vậy CTHH của oxit sắt : $Fe_2O_3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )