Khu vực Bắc mĩ có nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao vì những nguyên nhân nào sau đây

Question

Khu vực Bắc mĩ có nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao vì những nguyên nhân nào sau đây

in progress 0
Amaya 3 giờ 2021-09-15T10:34:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:36:19+00:00

  Khu vực Bắc Mĩ có nền công nghiệp phát triển ở trình độ cao vì những nguyên nhân:

  + Bắc Mĩ có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển: đồng bằng vô cùng rộng lớn, khí hậu thích hợp

  + Bắc Mĩ có trình độ tiên tiến, kĩ thuật cao: cách tổ chức sản xuất nông nghiệp tốt, đạt hiệu quả cao

  + Bắc Mĩ có thị trường tiêu thụ rất lớn

                                       ____ Học Tốt____

  0
  2021-09-15T10:36:26+00:00

  Nguyên nhân 

  Do có đk tự nhiên thuận lợi 

  Áp dụng kĩ thuật tiên tiến 

  Ứng dụng công nghệ sinh học mạnh mẽ trong sx nông nghiệp 

  Sản xuất theo qui mô lớn, sức cạnh tranh cao…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )