khu vực đồng bẳng ở nước ta có đặc điểm gì?

Question

khu vực đồng bẳng ở nước ta có đặc điểm gì?

in progress 0
Genesis 7 ngày 2021-09-06T07:17:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:18:03+00:00

  a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu sông lớn.  

  – Có 2 đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

  + Đồng bằng sông Hồng: có hệ thống đê bao bọc.

  + Đồng bằng sông Cửu Long: có mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Vào mùa lũ nhiều vùng trũng bị ngập nước (Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên)

  b) Các đồng bằng Duyên hải Trung Bộ.

  – Chia thành nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp kém phì nhiêu.

  0
  2021-09-06T07:18:26+00:00

    – Có 2 đồng bằng lớn :

  +Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

  +Đây là hai vùng nông nghiệp (lúa nước ) trọng điểm của cả nước .

  +Đất phì nhiêu

  +Có canh rạch ,sông ngòi chằng chịt

  +Độ cao của đồng bằng gần bằng 0 so với mực nước biển

  ……………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )