Khu vực đông nam á đông dân gây sức ép đến A) thị trường tiêu thụ B) chất lương nguồn lao động C) các vấn đề việc làm nhà ở D) phân bố dân cư

Question

Khu vực đông nam á đông dân gây sức ép đến
A) thị trường tiêu thụ B) chất lương nguồn lao động C) các vấn đề việc làm nhà ở D) phân bố dân cư

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-29T11:14:08+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:15:21+00:00

  Khu vực đông nam á đông dân gây sức ép đến

  A) thị trường tiêu thụ

  B) chất lương nguồn lao động

  C) các vấn đề việc làm nhà ở

  D) phân bố dân cư

  0
  2021-07-29T11:15:43+00:00

  Khu vực Đông Nam Á đông dân gây sức ép đến : 

  A) thị trường tiêu thụ

  B) chất lương nguồn lao động

  C) các vấn đề việc làm nhà ở

  D) phân bố dân cư.

  Quá đông dân cư sẽ gây sức ép lớn về mặt phân bố dân cư. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )