Khúc Thừa Dụ đã có công lao gì đối vs đất nước ? Vùng đất nào của nước ta đc mệnh danh là đất hai vua

Question

Khúc Thừa Dụ đã có công lao gì đối vs đất nước ? Vùng đất nào của nước ta đc mệnh danh là đất hai vua

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-13T08:37:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:38:48+00:00

  Khúc Thừa Dụ đã góp phần chống quân xâm lược và cải cách lại một số thuế.

  Đó là Đường Lâm. Có 2 vị vua là : Ngô Quyền và Phùng Hưng

  0
  2021-07-13T08:39:28+00:00

  Khúc Thừa Dụ có công lao chống quân xâm lược và mở ra 1 khoảng thời gian độc lập dài cho đất nước

  Vùng đất đó là Đường Lâm của hai vị vua

  – PHùng Hưng

  – Ngô quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )