Khúc Thừa dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ?nên những việc làm của họ khúc để xây dựng quyền tự chủ?

Question

Khúc Thừa dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ?nên những việc làm của họ khúc để xây dựng quyền tự chủ?

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-27T09:50:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:52:30+00:00

  Hoàn cảnh

  Vào cuối thế kì IX NHÀ Đường suy yếu bởi cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra

  Giữa năm 905 khúc thừa dụ đc nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, ông xưng làm tiết độ sứ xây dựng chính quyền tự chủ. 

  Năm 906 nhà đường buộc phải phồng khúc thừa dụ làm tiết độ sứ ấn Nam đô hộ .

  Những viêcj làm của nhà họ khúc để xây dựng chính quyền tự chủ:

  Đặt tên lại các khu vực hành chính

  Đặt lại các chức quan từ phủ tới xã.

  Định lại mức thuế

  Bãi bỏ lao dịch của bọn đô hộ

  Lập lại sổ hộ khẩu.

  Chúc bạn học tốt cho mình ctlhn nha

  0
  2021-09-27T09:52:43+00:00

  – Thế kỉ 9, nhà Đường suy yếu, Khúc Thưa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy

  – Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.

  – Khúc Thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

  – Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

  – Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay đã:

  + Đặt lại các khu vực hành chính.

  + Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

  + Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

  + Lập lại sổ hộ khẩu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )