Khung dây dẫn hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường có cảm ứng từ $5.10^{-4}$ ,từ thông qua khung dây dẫn là $10^{-6}$Wb. Tính góc tạo bởi vecto B

Question

Khung dây dẫn hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường có cảm ứng từ $5.10^{-4}$ ,từ thông qua khung dây dẫn là $10^{-6}$Wb. Tính góc tạo bởi vecto B và mặt phẳng khung dây

in progress 0
Maria 5 tháng 2021-07-29T10:51:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:53:40+00:00

  Đáp án:

  \(53,{1^o}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \Phi  = BS\cos \alpha  \Rightarrow \cos \alpha  = \dfrac{\Phi }{{BS}} = \dfrac{{{{10}^{ – 6}}}}{{{{5.10}^{ – 4}}.0,{{05}^2}}} = 0,8\\
   \Rightarrow \alpha  = 36,{9^o}
  \end{array}\)

  Góc giữa B và mặt phẳng khung dây là:

  \(\beta  = {90^o} – 36,{9^o} = 53,{1^o}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )