Khung dây đồng ABCD hình vuông cạnh 10 cm, có 1000 vòng, đặt vào từ trường đều, có B=1.5T .vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 60 độ a, tính từ

Question

Khung dây đồng ABCD hình vuông cạnh 10 cm, có 1000 vòng, đặt vào từ trường đều, có B=1.5T .vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 60 độ
a, tính từ thông qua khung dây.
b, cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,5s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến đổi.

in progress 0
Autumn 11 phút 2021-09-09T06:15:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:17:40+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\phi  = 12,99Wb\\
  b.{e_c} = 25,98V
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Từ thông qua khung dây là:

  \(\phi  = NBS\cos (90 – 60) = 1000.1,5.0,{1^2}.\cos 30 = 12,99Wb\)

  b.

  Suất điện động cảm ứng là:

  \({e_c} =  – \frac{{\Delta \phi }}{{\Delta t}} =  – \frac{{(0 – 12,99)}}{{0,5}} = 25,98V\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )