Kí hiệu Qlà tập hợp các học sinh của lớp 10A; Hlà tập hợp các học sinh nam và Glà tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Điền kí hiệu thích hợp vào các

Question

Kí hiệu Qlà tập hợp các học sinh của lớp 10A; Hlà tập hợp các học sinh nam và Glà tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A.
Điền kí hiệu thích hợp vào các ô sau:
Q\G=
CQH=

in progress 0
Anna 7 ngày 2021-12-03T13:30:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:31:34+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: Q\G= H

               CQH= G

   Giải thích các bước giải:

   là hợp của tập các học sinh của lớp mà không phải học sinh nữ, hay chính là tập các học sinh nam Q

   phần bù của tập các học sinh nam trong tập các học sinh của lớp, hay chính là tập các học sinh nữ G

   

  0
  2021-12-03T13:32:05+00:00

  $Q$ \ $G=H$ 

  $C_QH=G$ 

  Giải thích: Coi tập Q gồm hai phần hồm H và G. Tập hợp thuộc Q nhưng không thuộc H chỉ có thể là G, ngược lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )