Kiếm điểm cực dễ Chú của Hà hỏi bạn Hà “Năm nay cháu học lớp mấy rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra

Question

Kiếm điểm cực dễ
Chú của Hà hỏi bạn Hà “Năm nay cháu học lớp mấy rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp cháu đang học”. Vậy Hà học lớp mấy?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-28T20:28:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:29:23+00:00

  Đáp án: Hà học lớp 1

   

  Giải thích các bước giải:

  số nhỏ nhất có 2 chữ số: 10

  số lớn nhất có 1 chữ sô: 9

  ⇒10-9=1

  vậy Hà học lớp 1

   

  0
  2021-10-28T20:29:53+00:00

  Đáp án:

   Hà học lớp 1.

  Giải thích các bước giải:

  – Số nhỏ nhất có hai chữ số là : 10 .

  – Số lớn nhất có một chữ số là : 9 .

  Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp cháu đang học.

  ⇔ 10 – 9 = 1 .

  Vậy Hà học lớp 1.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )