Kiếm điểm nè Làm tính nhân 8xy^2(-2x^3-1/4y-4yz)

Question

Kiếm điểm nè
Làm tính nhân
8xy^2(-2x^3-1/4y-4yz)

in progress 0
Mackenzie 12 phút 2021-09-09T12:00:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:02:19+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-09-09T12:02:42+00:00

  Đáp án:

   `= -16x^4y^2 -2xy^3 – 32xy^3z`

  Giải thích các bước giải:

   `8xy^2(-2x^3-1/4y-4yz)`

  `= -16x^4y^2 -2xy^3 – 32xy^3z`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )