kiểm tra bài cũ Địa Lí 6 bài 5

Question

kiểm tra bài cũ Địa Lí 6 bài 5

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-15T08:31:02+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:32:36+00:00

  Khái niệm: Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc…dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

   Phân loại kí hiệu bản đồ: Gồm có 3 loại

     + Kí hiệu điểm: Thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình.

     + Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ bản đồ.

     + Kí hiệu diện tích: Tương đối đúng với tỉ lệ bản đồ.

  – Phân dạng kí hiệu: Gồm có 3 dạng

     + Kí hiệu hình học

     + Kí hiệu chữ

     + Kí hiệu tượng hình.

     – Bảng chú giải là bảng giải thích nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu có trên bản đồ.

     – Muốn đọc và sử dụng bản đồ, chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó.

  2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

  – Khái niệm: Đường đồng mức: là đường nối những điểm có cùng một độ cao.

  – Đặc điểm:

     + Khi các đường đồng mức càng gần thì địa hình càng dốc.

     + Khi các đường đồng mức càng xa nhau địa hình càng thoải.

  chúc bn học tốt ! 

  0
  2021-10-15T08:32:38+00:00

  Em hãy xác định tọa độ Địa lý.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )