Kiểm tra xem mảng có phải là ma trận đối xứng hay không dùng Pascal

Question

Kiểm tra xem mảng có phải là ma trận đối xứng hay không dùng Pascal

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-05T17:14:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T17:15:45+00:00

    Mảng kì phải  là ma trận đối xứng nhưng vẫn được dùng  trong Passcal  với nhiệm vụ là lưu nhiều biến 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )