kiểu rễ, kiểu thân, kiểu lá của cây: so đủa, bông bụp, rau muống,tóc tiên, trúc đào, cây trạng nguyên, cây tre. các thầy có thể chỉ em có đặc điểm nào

Question

kiểu rễ, kiểu thân, kiểu lá của cây: so đủa, bông bụp, rau muống,tóc tiên, trúc đào, cây trạng nguyên, cây tre.
các thầy có thể chỉ em có đặc điểm nào nhận biết cây đó là kiểu rễ hay kiểu lá gì hông ạ

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-22T14:30:15+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:31:27+00:00

  Đáp án:

   Rễ cọc : có rễ cái to khỏe , đâm sâu xuống đất , nhiều rễ con mọc xiên , 

  Rễ chùm : nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân tạo thành 1 chùm 

  Rễ biến dạng

  Rễ củ : rễ phình to, chứa chất dự trữ giúp cây leo lên 

  Rễ móc : móc vào trụ bán giúp cây leo lên 

  Rễ thở : mọc ngược lên trên mặtjt đất giúp 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T14:31:45+00:00

  Mình trả lời phần nhận biết các kiểu rễ nha!

  * Các loại rễ chính 

  + Rễ cọc : gồm một rễ cái mọc sâu xuống đất và những rễ con mọc từ rễ cái ra. VD: cây hồng xiêm,….

  + Rễ chùm : gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau mọc tỏa ra từ góc thân và tạo thành chùm.

  * Các loại rễ biến dạng

  + Rễ củ : rễ phình to , chứa chất dự trữ khi cây ra hoa tao quả.

  + Rễ thở : sống trong điều kiện thiếu không khí , rễ mọc ngược lên trên mặt đất để thở.

  + Rễ móc : rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất , móc vào trụ bám.

  + Giác mút : rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác để lấy chất dinh dưỡng.

    

         Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )