Kim loại nào sau đây phản ứng với H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, thu được cùng 1 loại muối: A. Fe B. Cu C. Al D. Ag

Question

Kim loại nào sau đây phản ứng với H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, thu được cùng 1 loại muối:
A. Fe
B. Cu
C. Al
D. Ag

in progress 0
Melody 2 giờ 2021-10-24T01:39:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:40:52+00:00

  Đáp án Al (C)

  Giải thích

  A. Fe tác dụng với H2SO4 loãng ra muối sắt II, còn tác dụng với H2SO4 đặc nóng ra muối sắt III.

  B.D: Cu và Ag không tác dụng với H2SO4 loãng.

  Loại trừ các phương án trên, chỉ còn C là hợp lí. Thật vậy, cả 2 trường hợp đều tạo ra muối Al2(SO4)3. Bạn hãy thử viết phương trình phản ứng và nhận xét.

  0
  2021-10-24T01:41:15+00:00

  Đáp án:  C: Al

  Giải thích các bước giải:

  Câu A sai vì Fe có thể tạo ra 2 loại muối do Fe mang hai hóa trị II và III

  Khi td với H2SO4 loãng sẽ tạo ra muối sắt II

  Khi td với H2SO4 đặc sẽ đẩy lên hóa trị cao nhất của Fe là III

  Câu B và D sai vì hai kim loại trên không td với H2SO4 loãng do đứng sau H2 trong dãy hoạt động hóa học của các kim loại nên không thể đẩy H ra khỏi dd axit

  Vậy C là thỏa mãn.

  PTHH: 

  $2Al+6H_2SO_4 \text{(đặc)} \xrightarrow{t^o} Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2↑ + 6H_2O$

  $2Al+3H_2SO_4 \text{(loãng)} \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2↑$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )