kinh đô huế được xây dựng từ triều đại vua nào

Question

kinh đô huế được xây dựng từ triều đại vua nào

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-29T20:40:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:41:10+00:00

  Hiện nay, Kinh thành Huể là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đượcUNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới. Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng.

  0
  2021-09-29T20:41:57+00:00

  Kinh đô huế được xây dựng từ triều đại vua Gia Long (xây dựng năm 1805) và hoàn chỉnh thời vua Minh Mạng (năm 1832).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )