-Kinh độ: -Vĩ độ: -Tọa độ địa lí

Question

-Kinh độ:
-Vĩ độ:
-Tọa độ địa lí

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-10-01T03:02:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:03:10+00:00

   Kinh độ: Kinh độ của một điểm là góc nhị diện hợp bởi mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc và mặt phẳng chứa kinh tuyến đi qua điểm đó.

  – Vĩ độ: Vĩ độ địa lý của một điểm là góc hợp bởi đường dây dọi đi qua điểm đó và mặt phẳng xích đạo.

  – Tọa độ địa lí của 1 điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó

  0
  2021-10-01T03:03:39+00:00

  -Kinh độ của 1 điểm là khoảng cách tính bằng số độ của đường kinh độ đi qua điểm đó

  -Vĩ độ của 1 điểm là khoảng cách tính bằng số độ của đường vĩ tuyến đi qua điểm đó

  =>KĐ,VĐ của 1 điểm được gọi chung là toa độ địa lý của điểm đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )