Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:13:02+00:00

  Kinh doanh   một hoạt động kinh tế, liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ liên tục để đáp ứng nhu cầu của con người.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-08-28T07:13:06+00:00

  Kinh doanh là:

  -Một hoạt động kinh tế, liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ liên tục để đáp ứng nhu cầu của con người.

  -Kinh doanh trong tiếng Anh là Business. Nó là hoạt động kiếm tiền thông qua việc sản xuất hay mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

  -Kinh doanh là các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cung ứng dịch vụ do các chủ thể kinh doanh tiến hành một cách độc lập, thường vì mục đích tạo ra lợi nhuận.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )