Kinh tế hà tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu do A ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh B thu hút được nhiều dự án đầu tư C đẩy mạnh xuất khẩ

Question

Kinh tế hà tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu do
A ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
B thu hút được nhiều dự án đầu tư
C đẩy mạnh xuất khẩu khoáng sản
D mở rộng phát triển du lịch biển

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-08T20:50:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:52:20+00:00

  Kinh tế hà tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu do

  A ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh

  B thu hút được nhiều dự án đầu tư

  C đẩy mạnh xuất khẩu khoáng sản

  D mở rộng phát triển du lịch biển

  Kinh tế Hà Tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu là do thu hút được nhiều dự án đầu tư.

  0
  2021-07-08T20:52:27+00:00

  Đáp án đúng: B

  + Giải thích: 

  `=>` Nhờ thu hút được nhiều dự án đầu tư và thu được nhiều vốn

  `=>` Cho nên kinh tế Hà Tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )