ko chep mang nhaChứng tỏ rằng với cùng một số tự nhiên a không thể có đồng thời 7a – 13 và 5a+2 6

Question

ko chep mang nhaChứng tỏ rằng với cùng một số tự nhiên a không thể có đồng thời 7a – 13 và 5a+2 6

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-08-23T06:40:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:42:15+00:00

  Đáp án:MONG ctlhn và cảm ơn và cả 5*

   

  Giải thích các bước giải:

  5

  (vô lý)

  Không tồn tại a thỏa mãn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )