Ko được sai 300 : 2 + 300 : 3 trả lời đúng nhé

Question

Ko được sai 300 : 2 + 300 : 3 trả lời đúng nhé

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-21T20:36:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:38:01+00:00

  $\begin{array}{l} 300:2+300:3\\=150+100\\=250 \end{array}$

  0
  2021-11-21T20:38:35+00:00

  `300 : 2 + 300 : 3`

  `= 150 + 100`

  `= 250`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )