ko giải pt x^2+2x-8=0 gọi x1, x2 là nghiệm của pt hãy tính |x1-x2|

Question

ko giải pt x^2+2x-8=0
gọi x1, x2 là nghiệm của pt hãy tính |x1-x2|

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-08-09T15:29:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:30:52+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  $\rm |x_1-x_2|\\=\sqrt{(x_1-x_2)^2}\\=\sqrt{x_1^2-2x_1.x_2+x_2^2}\\=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1.x_2}\\\text{Áp dụng vi-ét ta có:}\\x_1+x_2=-2,x_1.x_2=-8\\\to |x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1.x_2}\\=\sqrt{4+32}\\=\sqrt{36}=6$

  0
  2021-08-09T15:30:53+00:00

  Bạn tham khảo:

  $Δ’=1+8=9$

  Vì $Δ’>0$ nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  Theo hệ thức viet ta có

  $x_{1}+$ $x_{2}=-2$

  $x_{1}.$ $x_{2}=-8$

  Ta có

  $(x_{1}-$$x_{2})^2=($$x_{1}+$$x_{2})^2-4$$x_{1}$$x_{2}$

                             $=4+32=36$

  ⇒$|x_{1}-$$x_{2}|=$$\sqrt{36}=6$

  Học tốt        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )