KT 15 phút: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 10 câu) giải thích câu tục ngữ ” Gọi dạ bảo vâng ”

Question

KT 15 phút: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 10 câu) giải thích câu tục ngữ ” Gọi dạ bảo vâng ”

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-12-04T06:15:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:17:25+00:00

  Giải thích:

                       Bài làm

  Gọi dạ bảo vâng” có ý nghĩa là: gọi dạ. Ý chỉ khi người lớn gọi thì trẻ con sẽ vâng đáp lại. Bảo vâng ý chỉ là khi người lớn bảo thì trẻ phải đáp, phải trả lời lễ phép “vâng, dạ” với người lớn. Câu trên có ý nghĩa muốn chứng tỏ cách giáo dục của người lớn đối với trẻ con. Người lớn gọi thì sẽ lập tức phải thưa ngay, không được không thưa. Và khi người lớn bảo thì phải trả lời lễ phép, vâng, dạ,.. Và nhằm mục đích giáo dục truyền tải lại cho trẻ những ý thức lễ phép khi người lớn gọi và bảo.

  NoCopy#

  Xin câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )