lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Question

lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

in progress 0
Camila 2 giờ 2021-09-08T15:54:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:55:47+00:00

   Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau

  5* NHA

   

  0
  2021-09-08T15:55:58+00:00

     Đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp lá trên cây giúp lá nhận được nhiều ánh sáng:

     + Đặc điểm bên ngoài của lá:

       – Phiến lá: mỏng, có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá để hứng được nhiều ánh sáng.

       – Gân lá: trải rộng khắp mặt lá để nâng đỡ phiến lá và vận chuyển các chất.

       – Cuống lá: đính lá vào thân, cành cây để lá được nâng lên và nhận được ánh sáng.

     + Cách sắp xếp lá trên cây:

       – Kiểu sắp xếp: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

       – Mục đích: nhận được nhiều ánh sáng từ các hướng khác nhau.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )