Lá Hoa nhài , Lá hoa bỏng, lá quất, Lá hoa moc là lá đơn hay lá kép

Question

Lá Hoa nhài , Lá hoa bỏng, lá quất, Lá hoa moc là lá đơn hay lá kép

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-09-23T15:59:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:00:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lá Hoa nhài , Lá hoa bỏng, lá quất, Lá hoa moc là lá  kép

   

  0
  2021-09-23T16:01:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hoa Nhà, hoa bỏng  lá quất là lá kép nhé

  Chúc bạn Học tốt 

  >_<^ω^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )