Là học sinh em có trách nhiệm gì trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Question

Là học sinh em có trách nhiệm gì trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-05T15:37:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:39:05+00:00

  Trách nhiêm của học sinh là:

  – Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước với bạn bè Năm châu

  – Luôn nỗ lực và cố gắng xây dựng đất nước ngày càng tốt hơn, đẹp hơn để xứng đáng sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã căn dặn

  #chucbanhoctot^^

  #xinctlhn

  #TTLD Shinichi Kudou#

  ~~~~~~~~~~~Munz~~~~~~~~~~~

  0
  2021-08-05T15:39:34+00:00

  Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng dân tộc. Nên học sinh cũng cần phải có những việc làm thể hiện sự giữ gìn dân tộc:
  – Luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Phấn đấu học tập tốt để có thể cùng nhau đưa đất nước ta trở thành một cường quốc về tri thức.
  – Thường xuyên trau dồi kiến thức mới, khoa học công nghệ để có thể theo kịp thời đại, tránh để đất nước bị tụt lại phía sau
  – Am hiểm tốt lịch sử, hiểu được truyền thống để có thể hiểu rõ được trước đây ông cha ta đã dành độc lập như thế nào và sau này chúng ta cần gi gin ra sao.
  – Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , văn minh.
  – Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt nam, tiếp thu tinh hoa-văn hóa nhân loại.
  – Làm theo lời Bác: 5 điều bác hồ dạy…
  – kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta
  – luôn luôn nổ lực không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh, phát triển đất nước để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trong sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )