Là một học sinh đang ngồi trong ghế nhà trường em thấy mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

Question

Là một học sinh đang ngồi trong ghế nhà trường em thấy mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-07-29T04:13:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:15:10+00:00

  Gửi bạn

  Là một học sinh đang ngồi trong ghế nhà trường em thấy mình phải :

  + Cố gắng lao động, học tập, chăm lo rèn luyện tư cách, đạo đức và sức khoẻ.

  + Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững .

  +  Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra.

  + Biết giữ gìn và bảo vệ của công.

  + Đóng tiền học mỗi tháng đầy đủ

  0
  2021-07-29T04:15:15+00:00

  Là một học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì em cần phải có trách nhiệm đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

  Em cần học tập tốt lao động tốt ở biết giữ gìn của công.

  Giữ gìn và bảo vệ của cải vật chất của nhà trường một cách ngăn nắp thể các thế hệ sau có thể dùng và không cần lãng phí. Bảo vệ các truyền thống cao quý của nhà trường từ trước và từ đó cũng phát huy.

  Thực hiện nhiệm vụ học tập rèn luyện Tích cực tự học và tìm hiểu các thứ về thế giới xung quanh Mà từ đó phát huy lực thực lực học tập của mình tại trường.

  Đóng học phí đầy đủ

  Nghe lời vâng lời thầy cô giáo chăm chú học tập rèn luyện

  Cho mk 5sao????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )