X là một loại oxit của Na có khối lượng nguyên tử là 78g/mol và tỉ lệ số nguyên tử Na:o là 1:1.Xác định CTPT của X

Question

X là một loại oxit của Na có khối lượng nguyên tử là 78g/mol và tỉ lệ số nguyên tử Na:o là 1:1.Xác định CTPT của X

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-12-01T16:52:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:53:32+00:00

  Đáp án:

   Na2O2

  Giải thích các bước giải:

   Oxit có tỉ lệ Na:O là 1:1 

  -> Oxit có dạng (NaO)n

  Vì M oxit=78 -> (23+16)n=78 -> n=2 

  -> Oxit là Na2O2 (natri peoxit)

  0
  2021-12-01T16:54:01+00:00

  Đáp án:

  Đặt CT: (NaO)n

  Ta có:  M = 78

  → (23+16)n = 78

  → n = 2 

  → Oxit là: Na2O2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )