Là nhân tố sinh thái con người, em nên làm gì để góp phần chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Question

Là nhân tố sinh thái con người, em nên làm gì để góp phần chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

in progress 0
Quinn 17 phút 2021-10-17T03:59:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:00:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  la-nhan-to-sinh-thai-con-nguoi-em-nen-lam-gi-de-gop-phan-chong-o-nhiem-moi-truong-va-bao-ve-tai

  0
  2021-10-17T04:01:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: là nhân tố sinh thái con người em cần:

                                              -thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

                                               -khai thác tài nguyên thiên hợp lí.

                                                -không vứt rác bừa bãi.

                                                -tích cực trồng cây xanh .

                                                 -tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )