lai đậu hà lan thân cao x thân thấp được F1 100% cao.Cho F1 x F1 => F2. có 1200 cây a.biện luận, viết sơ đồ lai b. số luojng cây cao ở F2 c. cho F1 la

Question

lai đậu hà lan thân cao x thân thấp được F1 100% cao.Cho F1 x F1 => F2. có 1200 cây
a.biện luận, viết sơ đồ lai
b. số luojng cây cao ở F2
c. cho F1 lai phân tích rồi thu được kết quả như thế nào

in progress 0
Skylar 23 phút 2021-09-12T16:28:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:29:50+00:00

  Quy ước gen :

  A : thân cao , a : thân thấp 

  P : thân cao x thân thấp 

  F1 : 100% cây thân cao 

  Suy ra P có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen 

  Sơ đồ lai 

  P : AA             x        aa

  G : A                           a

  F1 :    Aa 

  F1 x F1 : Aa         x      Aa

  G : A,a                     A, a

  F1 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa

  3 thân cao : 1 thân thấp 

  b. Số cây thân cao chiếm 3/4 

  3/4×1200=900 cây 

  c. Cho ruồi F1 lai phân tích 

  F1 : Aa            x   aa

  G : A, a                   a

  F2 : 1 Aa      : 1 aa

  1 cây cao : 1 cây thấp

  0
  2021-09-12T16:29:56+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Cho cây đậu Hà Lan thân cao lai với cây đậu Hà Lan thân thấp thu được F1 100% Thân cao

  → Tuân theo quy luật đồng tính của Menđen

  → Tính trạng thân cao là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Thân cao 

  a – Thân thấp

  – P tương phản F1 đồng tính

  → P có kiểu gen thuần chủng AA × aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                                      AA                                  ×                                  aa

  $G_{P}$:                                 A                                                                        a

  F1:                                                 Aa (100% Cây đậu Hà Lan thân cao)

  F1 × F1:                            Aa                                    ×                                   Aa

  $G_{F1}$:                               A, a                                                                        A, a

  F2:                                                                    AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây đậu Hà Lan thân cao : 25% Cây đậu Hà Lan thân thấp

  b.

  – Số lượng cây thân cao ở F2 là:

  1200 × $\frac{3}{4}$ = 900 cây

  c.

  – F1 Lai phân tích:

  F1 × aa:                                    Aa                            ×                               aa

  G:                                            A, a                                                              a

  Fa:                                                                         Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Cây đậu Hà Lan thân cao : 50% Cây đậu Hà Lan thân thấp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )