Lai hai giống chó thuần chủng lông ngắn và lông dài, kết quả thu được ở F1 toàn chó lông ngắn. Hỏi tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn ? Tiế

Question

Lai hai giống chó thuần chủng lông ngắn và lông dài, kết quả thu được ở F1 toàn chó lông ngắn. Hỏi tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn ? Tiếp tục cho chó F1 lai với nhau, kết quả như thế nào ?

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-31T17:44:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:45:33+00:00

  F1 : 100% lông ngắn

  -> Theo men đen

       Lông ngắn > (trội) lông dài

       gen A         > gen a

  – XĐKG :

  Lông ngắn : AA

  Lông dài : aa

  – SĐL 

  P : Lông ngắn       x        lông dài

               AA                          aa

  G :            A                           a

  F1 :                       Aa

  100% Aa

  100% lông ngắn

  – SĐL 2

  F1 x F1 :   Aa     x           Aa

  G :           A   a              A      a

  F2 :          AA : Aa : Aa : aa

  50% Aa, 25% AA, 25% aa

  75% lông ngắn, 25% lông dài

  0
  2021-08-31T17:46:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì ở đời f1 tòan chóa lông ngắn

  ⇒tính trạng lông ngắn là tính trạng trội so với lông dài

  qui ước: lông dài: AA 

                 lông ngắn: aa

        $P_{tc}$ : AA   x     aa

          G:      A            a

           $F_{1}$  100% Aa (lông ngắn)

           $F_{1}$ x $F_{1}$  :Aa      x       Aa

             G :          A,a           A,a

            $F_{2}$ :  1AA, 2Aa, 1aa

        tỉ lệ kiểu hình:  3 lông ngắn, 1 lông dài

                  Chúc bạn học dỏi   :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )