Lại là lí 8 đâyyyyy Đặt 1 bao gạo 60kg lên 1 cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất

Question

Lại là lí 8 đâyyyyy
Đặt 1 bao gạo 60kg lên 1 cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.
Tóm tắt dùm mình nhé

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-11-30T13:33:02+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:34:47+00:00

  Đáp án:

  200.000 N/m^2

  Giải thích các bước giải:

  tóm tắt

  $m_1=60kg$

  $m_2=4kg$

  $S=4.8cm^2=32cm^2=32.10^{-4}m^2$

  ta có áp lực của bàn và bao gạo là $F=(m_1+m_2).g=64.10=640 N$

  Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là 

  $P=\dfrac FS=\dfrac{640}{32.10^{-4}}=200.000 N/m^2$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )