lãi suất tiền gửi ngân hàng là 9%năm. Tính số tiền lãi có thể rút ra hàng tháng nếu số tiền gửi là 20 triệu đồng

Question

lãi suất tiền gửi ngân hàng là 9%năm. Tính số tiền lãi có thể rút ra hàng tháng nếu số tiền gửi là 20 triệu đồng

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-31T08:13:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:14:26+00:00

                      Bài giải

  Số tiền lãi rút ra hàng tháng là:

  (20000000:100)x9 =1800000(đồng)

  Số tiền hàng tháng là:

  1800000:12=15000(đồng)

                Đáp số :150 000 đồng

  0
  2021-08-31T08:15:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền lãi rút ra hàng tháng là:

  (20000000:100)x9 =1800000(đồng)

  Số tiền hàng tháng là:

  1800000:12=150000(đồng)

  Đ/s:150000(đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )