Lãi suất tiết kiệm là 6,5% một năm. Một ngưòi gửi tiết kiệm 6.000.000 đồng. Hỏi sau 1 năm cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Question

Lãi suất tiết kiệm là 6,5% một năm. Một ngưòi gửi tiết kiệm 6.000.000 đồng. Hỏi sau 1 năm cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-11-24T18:17:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:19:41+00:00

  Số tiền lãi của người đó sau một năm là:

  `6000000:100×6,5=390000` (đồng)

  Sau một năm cả số tiền gửi và lãi là:

  `6000000+390000=6390000` (đồng)

    Đáp số: `6390000` đồng

  0
  2021-11-24T18:19:53+00:00

  Số tiền lãi của người đó sau một năm là:

   $6000000:100×6,5=390000(đ)$

  Sau một năm cả số tiền gửi và lãi là:

   $6000000+390000=6390000(đ)$

    Đáp số: $6390000đ$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )