làm 1 bài thuyết trình về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh( giúp mình vs ạk)

Question

làm 1 bài thuyết trình về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh( giúp mình vs ạk)

in progress 0
Amara 2 tuần 2021-07-12T12:41:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:42:16+00:00

  Air pollution is a major change in the composition of the air, mainly due to smoke, dust, vapors or foreign gases being introduced into the air, has an odor, reduces visibility, causes climate change , causes disease in humans and can also harm other organisms such as animals and food crops, it can damage the natural or built environment. Human activities and natural processes can cause air pollution. Indoor air pollution and poor urban air quality were listed as two of the worst toxic pollution problems in the world in the 2008 Blacksmith Institute of Industry report. Air pollution causes more than 3 million premature deaths each year, threatening nearly all large city residents in developing countries. According to Fox News, 80% of the world’s cities do not meet World Health Organization (WHO) standards for air quality, which is mainly concentrated in poor countries. The WHO says global urban air pollution levels have increased by 8% despite improvements in some regions. This leads to an increased risk of stroke, heart disease, lung cancer, and a host of respiratory problems.

  0
  2021-07-12T12:42:17+00:00

  Hello ladies and gentlemen, today, I am happy to talk to you about the problem of air pollution.

  As you know, humans cannot live without air. Without air, we can only die. So we need to be grateful for the air we are breathing!

  However, how did people repay the great favor of the atmosphere? A series of factories and enterprises day and night discharge into the sky an extremely large and toxic amount of smoke and dust, and all kinds of means of transport also contribute a large part, when releasing a large amount into the air environment. toxic gas.

  This problem is especially serious in big cities, where many factories, factories and residential areas are concentrated. This is also especially serious in big cities of Vietnam such as Hanoi, Ho Chi Minh City, etc., when the air quality is always maintained at a bad or bad level every day. Hanoi and Ho Chi Minh City are even among the top 6 most polluted cities in the world. Air pollution causes great harm to humans. It directly affects the health and daily life of people. It also negatively affects other organisms, gradually destroying ecosystems and causing global climate change.

  Therefore, we need to protect the atmosphere! Let’s actively plant more trees! We need to use renewable clean energy sources, such as energy from the sun, energy from water, energy from biogas. Recycle your waste as much as possible when possible. Methane, the most influential “greenhouse gas,” is released into the air as landfill waste decomposes. Reducing the amount of waste sent to landfill will help reduce the amount of methane emitted from the landfill. Remember, protecting the atmosphere is also protecting our lives and lives! My presentation ends here, thank you for your attention!

  Dịch: Xin chào quý ông và quý bà, hôm nay, tôi rất vui để nói với các bạn về vấn đề ô nhiễm không khí. 
  Như các bạn đã biết, con người không thể sống thiếu không khí. Nếu thiếu không khí, chúng ta chỉ có thể chết. Vì vậy, chúng ta cần phải biết ơn bầu không khí mà chúng ta đang hít thở!
  Tuy nhiên, con người đã đền đáp công ơn to lớn ấy của bầu không khí như thế nào? Hàng loạt nhà máy, xí nghiệp ngày ngày đêm đêm thải vào bầu trời kia một lượng khói bụi vô cùng lớn và độc hại, các loại phương tiện giao thông cũng góp một phần không nhỏ, khi thải vào môi trường không khí một lượng lớn khí đốt độc hại. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều xí nghiệp, nhà máy và khu dân cư. Điều này cũng đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… khi chất lượng không khí mỗi ngày luôn duy trì ở mức không tốt hoặc xấu. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn nằm trong top 6 những thành phố ô nhiễm môi trường không khí nhất thế giới.
  Ô nhiễm không khí gây tác hại rất lớn cho con người. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và cuộc sống sinh hoạt của con người. Nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh vật khác, phá huỷ dần hệ sinh thái và gây biến đổi khí hậu toàn cầu.Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ bầu không khí! Hãy tích cực trồng nhiều cây xanh! Chúng ta cần sử dụng nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo, như nguồn năng lượng từ mặt trời, nguồn năng lượng từ nước, nguồn năng lượng từ khí biogas. Tái chế chất thải của bạn càng nhiều càng tốt khi có thể. Khí mê-tan, loại “khí nhà kính” có ảnh hưởng nhiều nhất, được phát thải vào không khí khi rác trong bãi rác bị phân hủy. Giảm lượng rác chở đến bãi rác sẽ giúp làm giảm lượng khí mê-tan phát thải từ bãi rác. Hãy nhớ rằng, bảo vệ bầu không khí cũng chính là bảo vệ cuộc sống và tính mạng của chúng ta! 
  Bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn sự chú ý của các bạn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )