Làm 2 bài này cho mik nha : Bài 1 : Một số sách khi xếp thành bó 10 quyển, 12 quyển , 15 quyển đều thiếu 5 quyển . Biết số vách vào khoảng 100-150 . T

Question

Làm 2 bài này cho mik nha :
Bài 1 : Một số sách khi xếp thành bó 10 quyển, 12 quyển , 15 quyển đều thiếu 5 quyển . Biết số vách vào khoảng 100-150 . Tính số sách ?
Bài 2 : Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-07-10T11:56:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:58:05+00:00

  Bài 1 :

  Giả sử số sách khi xếp thành bó 10 quyển , 12 quyển , 15 quyển thì không thiếu 5 quyển

  => Gọi số sách khi xếp thành bó 10 quyển , 12 quyển , 15 quyển là a ( a ∈ ∈ N* )

  => số sách cần tìm là a – 5

  Theo giả sử vì số sách khi xếp thành bó 10 quyển , 12 quyển , 15 quyển thì không thiếu 5 quyển

  Gọi số sách cần tìm là a ( 100 a  150)

  Theo đề bài, ta có:

  a10 ;

  a 12;

  a   15

   a  BC( 10; 12; 15)

  Ta có: 10=2.5 ; 12=22 . 3 ; 15=3. 5

  => BCNN ( 10 ; 12 ; 15 ) = 2² . 3 .5 = 60

  => B( 60 ) = { 0 , 60 , 120 , 180 , 240 ; ……. )

  Mà số sách cần tìm lớn hơn 100 nhỏ hơn 150 => a=120

  Vậy Đáp số là 120 quyển

  Bài 2:

  Số tiền mua kẹo là :

     5000 . 15 = 75000 ( đồng )

  Nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì mua được là :

      75000 : 7500 = 10 ( gói kẹo )

   Đáp số : 10 gói kẹo 

   

  0
  2021-07-10T11:58:23+00:00

  Bài 1 :

  Gọi số sách cần tìm là a ( 100 a  150)

  Theo đề bài, ta có: a10 ; a 12; a   15

   a  BC( 10; 12; 15)

  Ta có: 10=2.5 ; 12=22 . 3 ; 15=3. 5

  BCNN( 10; 12; 15) = 22. 3. 5= 60

  BCNN( 10; 12; 15) = 22. 3. 5= 60{0;60;120;180;…}

  Vì 100 150 nên a = 120

  Vậy : số sách đó là 120 quyển

  Bài 2 :

  Số tiền mua kẹo là :

   5000 . 15 = 75000 ( đồng )

  Nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì mua được là :

   75000 : 7500 = 10 ( gói kẹo )

   Đáp số : 10 gói kẹo 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )