Làm bài giúp mình với: Viết lại câu dùng từ gợi ý: 2. Where dose she live ? What–.. 3. The dress is very old. What =..!

Question

Làm bài giúp mình với:
Viết lại câu dùng từ gợi ý:
2. Where dose she live ?
What……….
3. The dress is very old.
What …………..!

in progress 0
Raelynn 4 ngày 2021-12-06T17:24:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:26:02+00:00

  2. Câu hỏi chỉ nơi ở “Where does she live ?” đồng nghĩa với câu hỏi “What is he address?”.

  3. Câu The dress is very old. là nói một thứ gì đó đã cũ 

  ,câu What an old dress cũng tương tự như câu trên, nó là câu cảm thán có nghĩa là :

  Thật là một chiếc váy cũ 

  lam-bai-giup-minh-voi-viet-lai-cau-dung-tu-goi-y-2-where-dose-she-live-what-3-the-dress-is-very

  0
  2021-12-06T17:26:21+00:00

  2. What is her address?

  3. What an old dress!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )