làm chi tiết giúp mình nha <3 1.Đốt cháy hoàn toàn 1,38g hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4,62g CO2 và 1,08g H2O . Xác định công thức phân tử hiđr

Question

làm chi tiết giúp mình nha <3 1.Đốt cháy hoàn toàn 1,38g hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4,62g CO2 và 1,08g H2O . Xác định công thức phân tử hiđrocacbon A biết rằng tỉ khối hơi của A so với CH4 là 5,75? 2.Một hidrocacbon C chứa 91,3%C, 8,7%H . Tìm CTPT Cbiết tỉ khối hơi của c so với khí nito là 3,29?

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-08-23T07:46:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:48:04+00:00

  Đáp án:

  1, \({C_7}{H_8}\)

  2, \({C_7}{H_8}\)

  Giải thích các bước giải:

  1,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = 0,105mol\\
  {n_{{H_2}O}} = 0,06mol\\
   \to {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,105mol\\
   \to {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,12mol\\
   \to {m_C} + {m_H} = 1,38g
  \end{array}\)

  Suy ra hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H

  \(\begin{array}{l}
  {M_A} = 5,75 \times 16 = 92\\
   \to C:H = 0,105:0,12 = 1:1,14\\
   \to {(C{H_{1,14}})_n} = 92\\
   \to 13,14n = 92\\
   \to n = 7\\
   \to {C_7}{H_8}
  \end{array}\)

  2,

  \(\begin{array}{l}
  {M_A} = 3,29 \times 28 = 92\\
   \to {n_C}:{n_H} = \dfrac{{91,3 \times 92}}{{100 \times 12}}:\dfrac{{8,7 \times 92}}{{100 \times 1}}\\
   \to {n_C}:{n_H} = 7:8\\
   \to {({C_7}{H_8})_n}\\
   \to 92n = 92\\
   \to n = 1\\
   \to {C_7}{H_8}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )