làm cho mk vbt lịch sử trang 14 lười chụp quá ! ngắn nhé nhớ làm hết mk hết điểm rồi nên các bạn cố làm giúp mk thanks

Question

làm cho mk vbt lịch sử trang 14
lười chụp quá !
ngắn nhé
nhớ làm hết
mk hết điểm rồi nên các bạn cố làm giúp mk
thanks

in progress 0
Lyla 20 phút 2021-09-12T21:41:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:42:52+00:00

  Bài 2

  Đ : 2, 3.

  S : 1, 4

  Bài 3

  1-c;2-d;3-b;4-a.

  Bài 4

  A. thương nghiệp ….. ngoại thương ;

  B. nô lệ ;

  C. những “công cụ biết nói” ;

  D. chủ nô và nô lệ ;

  E. chiếm hữu nô lệ.

  0
  2021-09-12T21:42:53+00:00

  Lời giải:

  Bài 3    [X] Để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

  Bài 4

  -Thiên tử (con trời), Pha-ra-ôn (ngôi nhà lớn), En-si (người đứng đầu). Tên gọi Thiên tử thể hiện quyền lực tối cao nhất. Vì tên gọi này thể hiện vua không chỉ nắm uy quyền mà còn nắm cả thần quyền (con của trời).

  Cho mk : 

        5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha ! 

                             @Hero team 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )