Làm được bao nhiêu cũng được hết ạ huhuhuh Bài 6: quá trình nguyên phân một số lần từ một tế bào lưỡng bội của ruồi giấm tạo ra số thế hệ cuối cùng

Question

Làm được bao nhiêu cũng được hết ạ huhuhuh
Bài 6: quá trình nguyên phân một số lần từ một tế bào lưỡng bội của ruồi giấm tạo ra số thế hệ cuối cùng với 256 nst ở trạng thái chưa nhân đôi là 256.biết bộ nst lưỡng bội của ruồi giấm là 2n=8
a. xác định số lần nguyên phân
b.các tế bào mới tạo ra lại tiếp tục nguyên phân 1 lần nữa.hãy xác định:số cromatit , số lượng NST, số tâm động có trong tất cả các tế bào ở ở kì sau?
bài 7: một hợp tử sau một số lần nguyên phân liên tiếp đã tạo ra 32 tế bào với với tổng số NST là 576.
a. xác định số lần nguyên phân?
b.Bộ NST lưỡng bội (2n) của loài là bao nhiêu?
Bài 8: Ở gà bộ NST 2n=78. Có 1 tế bào xoma lấy từ 1 phôi gà trải qua 4 lần nguyên hân liên tiếp.
a. Tìm số tế bào con thu được và tính tổng số NST của tế bào con.
b. Trong quá trình nguyên phân nói trên hãy cho biết:
– Số tâm động ở kì đầu và kì sau
– Số NST ở kì cuối
Bài 9: Có 2 hợp tử của loài lúa nước 2n=24 đã nguyên phân liên tiếp đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2256 NST đơn. Tìm tổng số tế bào con thu được
Bài 10. một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương 570 NST đơn. Xác định:
a. số lần nguyên phân của hợp tử
b. xác định số lượng NST, trạng thái NST, số lượng cromatit trong tất cả các tế bào của lần nguyên phân cuối cùng?

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-11-06T19:52:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:53:54+00:00

  Bài 6 :

  Gọi số lần nguyên phân là a 

  Ta có 2^nx2n=256 suy ra n=5

  Tê bào nguyên phân 1 lần nữa

  Số tế bào con tạo ra là 2^6=64 tế bào

  Sô NST đơn là : 64x2x8=1024 NST đơn 

  Số tâm động 1024 tâm động 

  số cromatit là 0

   Bài 7 :

  Gọi số lần nguyên phân là a 

  Ta có 2^a =32 suy ra a=5

  Ta có 32x2n=576 suy ra 2n=18

  Bài 8 :

  Số tế bào con là 2^4=16 

  Số NST trong tế bào con là 16x2n=1248 NST 

  Số tâm động kì đầu và kì sau :

  – kì đầu là 2n 

  – kì sau là 4n 

  Số NST kì cuối 2n NST đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )