Làm gì để ngăn chặn sự gia tăng dân số?

Question

Làm gì để ngăn chặn sự gia tăng dân số?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-10-16T04:58:36+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T04:59:51+00:00

    Để ngăn chặn sự gia tăng dân số cần thi hành những chính sách nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số như: kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh 1-2 con trong một gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục toàn dân thực hiện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )